slider_1_backwhite.jpg

טיפים שימושיים

צעדים ראשונים בתביעת תגמולי ביטוח

בכל מקרה של פגיעה גופנית פנה לקבלת טיפול רפואי סמוך ככל הניתן למועד האירוע.

במידת הצורך מומלץ להזמין  אמבולנס. זכרו כי במקרה של תאונת דרכים חברת הביטוח ו/או קופ"ח ו/או הביטוח הלאומי אמורים לשלם את הוצאות האמבולנס.

בררו ורשמו פרטים של עדים לאירוע ובמקרה של תאונת דרכים רשמו גם את פרטי הנהג המעורב: שם מלא, מס' ת.ז., מס' רכב, סוג רכב, שם חברת הביטוח המבטחת ומס' הפוליסה.

אם חלילה נפגעתם מכלב, חשוב לאתר את בעליו על מנת שיהיה ממי לתבוע פיצוי ולהגיש תלונה במשטרה.

יש למסור דיווח על אירוע התאונה, לכל גורם רלוונטי ובתאונת דרכים יש לדאוג לאישור משטרה.

צלם את המפגע, את זירת האירוע ואת הפגיעות הגופניות, באם ניתן, ודאג לתעד את תלונותיך בכתב.

הקפד לאסוף ולשמור את כל המסמכים הקשורים לאירוע ולטיפול הרפואי שניתן לאחר האירוע  הקשור במישרין או בעקיפין למקרה.

שמור את כל הקבלות בגין הוצאות רפואיות ושאינן רפואיות, שהוצאו מרגע קרות האירוע.

לעיתים לוקח זמן עד להופעת הנזק הגופני, במיוחד כאשר מדובר ב"מכות יבשות"לכן חשוב להקפיד על מעקב רפואי.

המנע ממסירת מידע או קשר עם חברת הביטוח או מי מטעמה כדוגמת חוקרים פרטיים או נציגים המציעים לסגור את העניין בפשרה, לפני שתתייעץ עם עו"ד המתמחה בתחום.

מומלץ להיוועץ בעו"ד  מנוסה ובקיא בתחום בסמוך לקרות האירוע, הגם שקיימת תקופת התיישנות וזאת על מנת להימנע מטעויות, לקבל ייעוץ מקצועי להבטחת זכויותיכם ולהשיג פיצוי מקסימלי.

 

 

♦ רכשנו פוליסת ביטוח למקרה של מוות, מחלה, תאונה, גניבה, ועוד.

♦ לרוע מזלנו, התרחש מקרה ביטוח.

♦ אנחנו מוקפים ברופאים, חוקרים, שמאים ועורכי דין שבוחנים אותנו ואת מעשינו בזכוכית מגדלת.

♦אנחנו עלולים להיות מוקלטים, מצולמים, מדובבים ועוד שלל רעיונות שעולים במוחם הקודח של בעלי התפקידים השונים.

♦ הצעות מפתות ומכשילות עלולות לצוץ ולעלות מצד חברות הביטוח.

♦ יש להקפיד ולדווח על מקרה הביטוח לסוכן הביטוח או למבטח סמוך ככל הניתן למקרה הביטוח.

♦ במקביל להודעה בע"פ יש להגיש למבטח גם תביעה בכתב בה נתאר את הנזק ואת הזכויות אותן אנו מבקשים לממש.

♦ עם קבלת התביעה, מתחיל המבטח לברר את התביעה.

כל תשלום שחברת הביטוח מעבירה למבוטח מותנה בחתימת המבוטח על כתב ויתור ושחרור.

חתימה על כתב ויתור ושחרור מהווה ראיה כי המבוטח מסכים לקבל את הסכום המוצע הנקוב בו ובמקביל מוותר על כל תביעה במידה ובעתיד יתגלו נזקים נוספים כתוצאה מאותו אירוע נזיקי.

לכן, חשוב מאוד להבין מה היקף הויתור אותו עושה המבוטח כנגד סכומי הכסף אותם הוא יקבל,שעה שהוא חותם על כתב הויתור והשחרור.

מומלץ להיוועץ בעורך דין בקיא בתחום טרם החתימה על כתב הויתור .

לעיתים קיימים מצבים  בהם לא ניתן לאתר את חברת הביטוח או שמדובר בתאונת "פגע וברח" בה היה מעורב הולך רגל  או שהתובע נפגע מנהג ללא ביטוח. על מנת לתת מענה כספי לנפגע במצבים אלה, הקים המחוקק, בחוק הפלת"ד, את 'קרנית' – קרן פיצויים לנפגעי תאונות דרכים. קרנית היא תאגיד סטטוטורי שמטרתו לפצות נפגעי גוף במקרים בהם הנהג האחראי לתאונה אינו ידוע, או כאשר אין לנהג הפוגע ביטוח או כשהנהג הפוגע נהג ללא רישיון בתוקף, או כאשר חברת הביטוח נמצאת בהליכי פירוק ולכן לא תוכל לספק לנפגע, כיסוי ביטוחי. החוק מאפשר לחברת קרנית או לכל חברת ביטוח אחרת, לאחר שזו שילמה לנפגע את הפיצוי הכספי, לפנות לגורם האחראי לתאונה ולתבוע ממנו את השבת הכספים ששולמו על ידה לניזוק. תביעה כזאת נקראת תביעת שיבוב.

 

טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע

טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע טקסט מידע

תאונת דרכים המתרחשת בדרך לעבודה או ממנה תחשב תאונת עבודה.  גם  תאונה המתרחשת עקב אירוע פתאומי וחד פעמי המתרחש בעבודה ומהעבודה תחשב תאונת עבודה, בניגוד למחלת מקצוע,ותוכר  על-ידי המוסד לביטוח לאומי כתאונת עבודה. במצב כזה יש חובה לדווח למעביד ולביטוח הלאומי אשר יקבע את אחוזי הנכות הזמניים ובהמשך הקבועים של הנפגע.  החוק מחייב להכיר בקביעת הועדה הרפואית מטעם ביטוח לאומי לעניין אחוזי הנכות של הנפגע כקביעה מחייבת. במצב דברים זה, לא ימנה בית-המשפט מומחה נוסף ויסתמך על קביעת הועדה של הביטוח הלאומי אלה אם ביקש התובע להביא ראיות לסתור את קביעתו של המוסד לביטוח לאומי . חשוב להדגיש, כי אם מתקבל פיצוי מביטוח לאומי, הוא יקוזז מהפיצוי שיקבל המבוטח ממחברת הביטוח. במידה והנפגע לא יגיש תביעה לביטוח לאומי רשאית חברת הביטוח לבצע "ניכוי רעיוני"(ניכוי סכום הכסף שהיה אמור הביטוח הלאומי להעביר לנפגע אילו היה פונה הנפגע לביטוח הלאומי ומצהיר על תאונת עבודה) מסכום הפיצוי שחברת הביטוח תעביר לתובע.