מה ההבדל בין תאונת עבודה למחלת מקצוע

 

תאונה הנגרמת תוך כדי עבודה או עקב עבודתו של העובד במקום העבודה או בדרך מביתו של העובד למקום עבודתו או בחזרה ממקום עבודתו לביתו, תחשב תאונת עבודה.

גם פגיעה של העובד עקב חשיפה לחומרים מסוכנים, שהביאה לפגיעה בראיה או למחלת ריאה או לפגיעה בשמיעה או לקטיעה או פגיעת גפיים וכו', שארעה במקום עבודתו של העובד, כל אלה ועוד, ישבו תאונות עבודה, ובלבד שהפגיעה מהם התרחשה במהלך השנים מהם עסק באותו העיסוק.

תאונת דרכים שהתרחשה במהלך יום העבודה או בדרך לעבודה או בדרך הביתה חזרה מהעבודה, תחשב תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה.

חשוב להבחין בין תאונת עבודה בה הגורם לפגיעה הוא אירוע חד פעמי, לבין מחלת מקצוע שהיא פגיעה הנוצרת כתוצאה של חשיפה ממושכת ומתמשכת ל- חומרים רעילים, רעש, שמש וכיוצ"ב.

נדגיש כי  ביטוח לאומי הגדיר בתקנות הביטוח הלאומי, רשימת סגורה של מחלות, שתחשבנה מחלות מקצוע.

תביעה לפגיעה בעבודה יש להגיש לא יאוחר משנה מיום קרות התאונה ועד אשר לא תיבדק ותאושר התביעה ע"י הביטוח הלאומי לא יפוצה הנפגע בימי הפגיעה או בכל דבר אחר.

עובד אשר אושרה תביעתו בגין תאונת עבודה על ידי הביטוח הלאומי, יפוצה על אובדן ימי העבודה ולאחריה גם על נכות צמיתה או זמנית. כמו כן, בכל ההוצאות הכרוכות בגין הפגיעה כגון הוצאות נסיעה לצורך טיפולים וכל הוצאה כספית אחרת (יש לשמור על הקבלות ולהגישן לפקיד התביעות).

כל טיפול בין במרפאה או בבית חולים וכן אישפוז בגין התביעה אינו כלול בסל הבריאות, וכל העלות חלה על הביטוח הלאומי. זאת לאחר הגשת התביעה ואישורה ע"י הביטוח הלאומי. אז יצויד הנפגע בטופס התחייבות לעובד השכיר, טופס 250 ב.ל. או טופס 283 לעובד העצמאי.

התנהלות מול גופים גדולים כדוגמת הביטוח הלאומי דורשת מיומנות ומקצועיות רבה ולכן מומלץ כי  לנפגע בעבודה להתייעץ עם עורכי דין העוסקים בתחום הנזיקין לרבות תביעות נכות לביטוח לאומי, תאונות עבודה וזאת על מנת לממש בדרך חוקית ולגיטימית את זכויותיו ולקבל את מלוא הפיצוי המגיע בגין הפגיעה.

במקרה של תאונת עבודה על הנפגע להודיע מיד לאחר התאונה למעביד או  למורשה מטעמו, על התאונה. בנוסף יש לתעד ככל הניתן, את הנזק שנגרם, לשמור את כל המסמכים הרפואיים הקשורים לתאונה ולנזק לרבות קבלות עבור תרופות, עזרים רפואיים, התייעצויות עם רופאים, נסיעות וכיוצ"ב.