מי שכח לספר לסטודנטים שיש להם ביטוח

במדינת ישראל קיימים 63 מוסדות להשכלה גבוהה ובהם לומדים כ- 314.4 אלף סטודנטים שרובם המכריע חברים באגודות הסטודנטים ובכל זאת אף אחד לא ממש טורח ליידע אותם ואפילו לא אגודת הסטודנטים עצמה מהם הזכויות המגיעות לסטודנט שנפצע בתקופת הלימודים.

בכל שנה אנו עדים ללא מעט מקרים בהם נפצעים סטודנטים בשטח הקמפוס או מחוצה לו, פציעות שלא אחת גורמות להם לנזק גופני משמעותי ולא פחות מכך לאובדן ימי לימוד ובמקרים קיצוניים אף להפסקת הלימודים .

חשוב להבין כי בניגוד לתלמידים בגילאי 3-18 המבוטחים בביטוח תאונות אישיות תלמידים אותם מחויבים בתי הספר וגני הילדים לרכוש, לגבי המוסדות להשכלה גבוהה לא קיימת חובה כזו ויחד עם עם זאת חשוב להבין כי כל המוסדות רוכשים ביטוח המעניק פיצוי כספי לכל מי שנפצע בתוך המוסד האקדמי (סטודנטים, ספקים, מבקרים וכו').

בנוסף מרבית המוסדות האקדמיים  רוכשים ביטוח תאונות אישיות עבור הסטודנטים שלהם, ביטוח עליו משלמים הסטודנטים עצמם, במסגרת תשלום שכר הלימוד לאוניברסיטה או במסגרת התשלום לאגודת הסטודנטים.

ביטוח תאונות אישיות סטודנטים מעניק פיצוי כספי לסטודנט עבור:  הנכות שנותרה לסטודנט עקב התאונה, פיצוי במקרה שנפגעה יכולת העבודה של הסטודנט, פיצוי במקרה של מוות והחזר הוצאות רפואיות.

בנוסף, במידה ועקב התאונה נעדר הסטודנט מלימודיו ישולם פיצוי בגין ימי ההעדות ואם נבצר מהסטודנט לשוב ללימודים ולסיים את לימודיו ישולם פיצוי בגין אובדן שכר הלימוד.

חשוב מאוד להדגיש כי הפוליסה תקפה 24/7 ולאירועים שהתרחשו בתוך המוסד האקדמי ומחוץ לו, בארץ ובחו"ל,בימי לימוד ובחופשות ומכסה גם סטודנטים הלומדים במכינה ובתוכניות לימוד אחרות.

יחד עם זאת יש לזכור כי, בדומה לביטוח תאונות אישיות תלמידים, גם כאן קיימים מספר מצבים שלא מכוסים על פי תנאי הפוליסה והם : תאונות דרכים, מחלות, פעולות טירור. כמו כן, הפוליסה איננה מכסה את הסטודנט בזמן מילואים.     

חשוב להבין כי קבלת הפיצוי אינו מותנה בהוכחת אשם או רשלנות ובכל מצב למעט המצבים שהוזכרו קדם, ישולם לסטודנט פיצוי- אשם או לא אשם , תאונה עצמית או תאונה על ידי גורם חיצוני וכו'….הכל על בסיס "נפצעת קיבלת" !

עובדה נוספת שחשוב לזכור היא כי קיים כפל ביטוחי, כלומר אם לדוגמא נפצע הסטודנט שעה שצעד לתומו ברחובות העיר ונתקל במפגע בטיחותי במדרכה, יכול הסטודנט לקבל פיצוי כספי  מביטוח תאונות אישיות ללא הוכח אשמה ובמקביל גם מהמבטחת של הרשות המקומית במידה ויוכח  כי הרשות המקומית  התרשלה  והפרה את חובת הזהירות הזהירות.

דוגמא נוספת היא – סטודנט שנפצע במהלך עבודתו תחשב התאונה כתאונת עבודה ולכן יוכל לתבוע פיצוי גם מהמוסד לביטוח לאומי גם מהגורם האחראי לנזק וגם מביטוח תאונות אישיות סטודנטים. 

 נזכור כי תביעה לתשלום פיצוי במסגרת פוליסת ביטוח תאונות אישיות ניתן להגיש עד 3 שנים ממועד קרות האירוע ובנוסף עלינו להבין כי למרות קיומה של פוליסה, חברות הביטוח לא ששות ולא ממהרות לשלם ומשכך דוחות את התביעה ללא כל סיבה או מסיבות שאינן תקפות על פי חוק ולכן חשוב לא לוותר ולהסתייע בבעל מקצוע ואם יש צורך לא להסס לפנות לבית המשפט.