נפילות ברשות רבים

פגיעות כתוצאה מנפילות ברשות הרבים הינן פגיעות המתרחשות באזורים ציבוריים.

קיימות דוגמאות רבות של תאונות ברשות הרבים (תאונות בשטח ציבורי), כאשר המקרים השכיחים ביותר הינם: נפילה ברחוב בשל מפגע כגון מכסה ביוב שאינו מונח כהלכה או אבני מדרכה שאינן תקינות, החלקה במדרגות או במעברים ציבוריים בשל מפגע או בשל ריצפה רטובה, פגיעה בפארקים ציבוריים, בתי מלון, מתקני ספורט, בנקים, קניון לרבות חנויות הקניון, בתי חולים, קופות חולים ועוד.