תאונות דרכים

תאונת דרכים מוגדרת כמאורע שבו נגרם לאדם נזק גוף עקב שימוש ברכב מנועי למטרות תחבורה.

גם פגיעה שהתרחשה תוך כדי כניסה או ירידה מרכב או עקב התפוצצות או התלקחות של הרכב, תחשב תאונת דרכים, אף אם אירעה על-ידי גורם שמחוץ לרכב, וכן מאורע שנגרם עקב החניית רכב, דחיפתו או גרירתו או בעת טיפול – דרך או תיקון – דרך ברכב לרבות התדרדרות או התהפכות של רכב או התנתקות או נפילה של חלק מהרכב או מטענו תוך כדי נסיעה. נפילה בעת נסיעה באוטובוס, פגיעה בעת פתיחת דלת הרכב, פתיחת מכסה המנוע או סגירתו, פגיעה בהולך רגל, כל אלה יחשבו כתאונת דרכים.

נזק גוף מתייחס למוות, מחלה, פגיעה או ליקוי גופני, נפשי או שכלי, לרבות פגיעה בהתקן הדרוש לתפקוד אחד מאברי הגוף שהיה מחובר לגוף הנפגע בעת אירוע תאונת הדרכים.

רואים כל אדם שנגרם לו נזק גוף או נזק נפשי כתוצאה מתאונת דרכים כנפגע, ויותר מכך, ישנם מצבים מסוימים בהם גם קרוב משפחה שראה את התאונה וכתוצאה מכך נפגע נפשית יוכל לתבוע בגין נזקיו הנפשיים.

על נזק גוף הנגרם בתאונת דרכים ניתן לתבוע אך ורק את חברות הביטוח דרך חוק לנפגעי תאונות דרכים והאחריות היא אחריות מוחלטת, משמע אין צורך להוכיח אשם, למעט מצבים חריגים.

תאונת דרכים שהתרחשה בדרך לעבודה או בדרך חזרה מהעבודה, תחשב תאונת דרכים שהיא גם תאונת עבודה, דבר הדורש הגשת תביעה גם לביטוח לאומי.

ואולם מאורע שאירע כתוצאה ממעשה שנעשה במתכוון כדי לגרום נזק לגופו או לרכושו של אותו אדם, והנזק נגרם על ידי המעשה עצמו ולא על ידי השפעתו של המעשה על השימוש ברכב המנועי לא יראו בתאונת דרכים.

אם חלילה נפגעתם כתוצאה מתאונת דרכים חשוב:

  • לתעד את האירוע כולל שמות הנהגים, פרטי הביטוח, מקום האירוע ושעת התאונה וכמו כן לתעד את הפגיעות, ככל הניתן.

  • לגשת לתחנת המשטרה ולהוציא אישור משטרה שהכרחי לשם הגשת התביעה לחברת הביטוח.

  • לגשת לקבלת טיפול רפואי בסמוך לתאונה ואם יש צורך להתפנות לבית החולים – להזעיק אמבולנס. התשלום עבור האמבולנס ישולם ע"י חברת הביטוח.

  • לעיתים לוקח זמן עד להופעת הנזק הגופני, במיוחד כאשר מדובר ב"מכות יבשות" ולכן חשוב להקפיד על מעקב רפואי.

לעיתים אירועים שנדמה כאילו אינם מהווים תאונת דרכים יחשבו כתאונת דרכים, ולהיפך. לכן מומלץ להיוועץ בעורך דין מנוסה ובקיא בתחום בסמוך לקרות התאונה, הגם שתקופת ההתיישנות בתאונות דרכים הינה 7 שנים ממועד התאונה, וזאת על מנת להימנע מטעויות, לקבל יעוץ מקצועי להבטחת זכויותיכם ולהשיג פיצוי מקסימלי.