תאונות תלמידים וסטודנטים

תאונות תלמידים

במדינת ישראל חל חוק לימוד חובה המחייב לבטח כל תלמיד בביטוח תאונות אישיות עד גיל 18.

הביטוח מכסה נזקים גופניים שנגרמו לתלמיד 24 שעות ביממה 7 ימים בשבוע 365 ימים בשנה בימי לימוד ובחופשות, במסגרת בית הספר או מחוץ למסגרת הלימודית וגם אם הנזק אינו קשור למוסד החינוכי בו לומד ילדיכם.

פגיעה שהתרחשה מחוץ לשעות הלימודים כדוגמת קייטנות, חוגים, טיולים, פעילויות בתנועות נוער וכו', גם היא תתברר במסגרת תביעת ביטוח תאונות אישיות.

חשוב לזכור כי ביטוח תאונות אישיות לתלמידים חל בגבולות מדינת ישראל ומחוץ לגבולות המדינה והפיצוי יוענק לניזוק על בסיס הנזק שנגרם וזאת בלי קשר לכך אם הייתה התרשלות מצד כלשהו או לא, אם היה "אשם" כלשהו או אם לאו.

הגשת תביעה על פי פוליסת ביטוח תאונות אישיות אינה במקום הגשת תביעה כנגד הגורם לתאונה.

תקופת ההתיישנות בתביעות על פי פוליסת ביטוח תאונות תלמידים הינה 3 שנים בלבד, אולם מניין תקופת ההתיישנות תחל מיום הגיע התלמיד לגיל 18.

אם ילדכם נפגע, מומלץ לצלם את מקום התרחשות האירוע, לצלם את הפגיעה עצמה, לשמור את כל התיעוד הרפואי לרבות קבלות וחשבוניות בגין הוצאות רפואיות כגון: תרופות, התייעצויות, טיפולים, עזרים רפואיים, ניידות וכו' ולפנות לעו"ד המתמחה בתחום נזקי גוף.

תאונות סטודנטים

מרבית הסטודנטים הלומדים באוניברסיטאות ובמכללות אינם מודעים לעובדת היותם מבוטחים בביטוח תאונות אישיות. ביטוח שנרכש ע"י אגודת הסטודנטים מכספי הסטודנטים עצמם וכמו ביטוח תאונות אישיות תלמידים גם ביטוח תאונות אישיות סטודנטים, מעניק פיצוי בגין נזק שנגרם למבוטח בכל ימות השנה, כולל חופשות וחגים, בארץ ובחו"ל ומאפשר קבלת פיצוי בנוסף לפיצוי שיתקבל מהגורם לתאונה ותקופת ההתיישנות הינה 3 שנים בלבד.