תביעות ביטוח לאומי

המוסד לביטוח לאומי מעניק סיוע כספי ושאינו כספי למי שנפגע בנסיבות שונות ומשום כך נפגע או צומצם כושר ההשתכרות שלו ופועל מתוקף חוק הביטוח הלאומי.

תביעת ניידות

מי שיש לו מוגבלות ברגליים המקשה עליו בניידות, זכאי לפנות לביטוח לאומי ולהגיש תביעת ניידות שמטרתה לסייע להשתלב בקהילה ולפתח חיים עצמאיים. מרבית ההטבות ניתנות לבעלי רכב, אולם ניתנות הטבות גם למי שאינם בעלי רכב ההטבות משולמות מכספי משרד האוצר, על-פי הסכם הניידות שנחתם בין משרד האוצר לביטוח הלאומי. קצבת נכות משולמת למי שעקב נכותו נקבע שאינו מסוגל לעבוד או יכולתו להשתכר פחתה לפחות ב- 50%

נפגעי עבודה

הביטוח הלאומי יסייע למבוטחים שנפגעו בעבודה, בדרך לעבודה או בדרכם חזרה מהעבודה ויפצה אותם על אובדן הכנסתם בתקופה שלאחר הפגיעה, שבה נעשו בלתי כשירים לעבוד.

מחלות מקצוע

פגיעה יכולה להיגרם מסביבת עבודה מסכנת חיים כדוגמת חשיפה ממושכת לשמש שעלולה לגרום לסרטן העור או דיבור ממושך שעלול לגרום לצרידות כרונית, סביבת עבודה רועשת במיוחד עלולה לגרום לירידה בשמיעה ועוד.  נפגע שנותרה לו נכות כתוצאה מהפגיעה,  זכאי לקצבת נכות מעבודה או למענק, בהתאם להחלטת הוועדה הרפואית, שבפניה יופיע. בנוסף, נפגע בעבודה זכאי לקבלת טיפול רפואי חינם בשל תוצאות הפגיעה. אם נפטר הנפגע כתוצאה מהפגיעה בעבודה, תשולם לבני משפחתו קצבה או מענק.

נפגעי פעולות איבה

נפגע פעולות איבה הוא מי שנפגע ממעשה אלימות, פגיעה גופנית או נפשית, ובתנאי שהוא נובע מהסכסוך הישראלי – ערבי. נפגעי פעולות האיבה ובני משפחותיהם זכאים, על פי החוק, לתגמולים כספיים ולהטבות שונות, המיועדים לסייע להם ולתמוך בהחלמתם – כגון תגמולים חודשיים, שיקום, מענקים שנתיים ומענקים חד פעמיים. הזכאות נקבעת על פי חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה התש"ל- 1970.